Welkom op de website van v.v. Wardy Ferwert!
Nieuws
NOV
04
Uitslagen Wardy 1, 2 en 3.
Mulier 1 - Wardy 1 (8-1) SC Franeker 3 - Wardy 2 (4-3) Wardy 3 - De Walden 2 (4-1)

Nieuwsarchief bekijken
Activiteiten

DEC
13
Jaarvergadering V.V. Wardy
Jaarvergadering V.V. Wardy op donderdag 13 december om 21.00 uur.
Jaarvergadering 2018
Langs deze weg nodigt het bestuur u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van v.v. Wardy. Deze ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 13 december a.s. om 21.00 uur in de Wardy kantine.

AGENDA:
1. Opening door voorzitter.
2. Verslag algemene jaarvergadering van 27 november 2017.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Financiën:
a. Rekening van baten en lasten (incl. kantine) over 2017/2018.
b. Begroting 2018/2019
c. Vaststellen contributie 2019. (veld, zaal en veld en zaal)
d. Verslag van de kascommissie: (M. Braaksma en G. Westra, reserve H. de Vries)
e. Benoeming kascommissie.
5. Jaarverslag 2017/2018
6. Bestuurszaken, welke functie wanneer vacant.
7. Interactief als leden
8. Rondvraag.
9. Sluiting. Na afloop is er gelegenheid om even na te zitten onder het genot van een hapje en een drankje.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Volg ons op Facebook!
Programma en uitslagen

Bezoekadres
Sportpark 'de Boppeslach'
De Boppeslach 1
9172 MH  FERWERT
0518 - 41 26 33
Secretariaat
P/a Johannes Wildeboerstraat 10
9172 NL  FERWERT

Wedstrijdsecretariaat
P/a Gasthuisstraat 21
9172NZ Ferwert
06 - 11 15 49 99

Sponsoren: