Contact
Bezoekadres

 Sportpark 'de Boppeslach'
De Boppeslach 1
9172 MH  FERWERT
0518 - 41 26 33
 
 
Postadres

P/a Karin van Duinen
Johannes Wildeboerstraat 10
9172 NL  FERWERT
 
 
Wedstrijdsecretariaat

 P/a Niels Goet
Gasthuisstraat 21
9172NZ Ferwert
06 - 11 15 49 99
 

Routebeschrijving


Wie is wie

Bestuur
 • Voorzitter: Dirk Jelke de Boer | 06 - 13 83 17 16 |
 • Secretaris: Karin van Duinen | 06 - 46 32 74 04  
 • Penningmeester: Rene van Valkenhoef | 06 - 18 20 15 98 |
 • Technische zaken jeugd: Folkert van der Ploeg | 06 - 25 24 93 91
 • Technische zaken senioren: Wietse van der Weij | 06 - 46 80 83 36 | 
 • Accommodatie : Johannes Frietema | 06 - 40 85 84 72 | 
 • Activiteiten/promotie: Dennis Goet | 06 - 12 92 81 44
 
Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie organiseert voor alle leden verschillende activiteiten. Daarnaast is er bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal een verloting en een programmablaadje, ook hier is de Activiteitenbegeleiding verantwoordelijk voor.
 • Anna-Lynn Wijbenga | 06 - 30 15 67 18
 • Brend van der Kooi | 06 - 10 75 84 63
 • Brenda Jager | 06 - 53 34 93 45
 • Douwe de Vries | 06 - 30 90 80 40
 • Elske Jouta | 06 - 15 24 47 05
 • Hessel Visser | 06 - 12 57 74 60
 • Ilse Bosma | 06 - 51 46 22 55
 • Nieke Wateler | 06 - 15 14 98 78
 • Niels Goet | 06 - 11 15 49 99
 • Willem van der Werk | 06 - 19 75 96 30
 
Beheerstichting
 • Berend Jager | 06 - 51 14 74 81 
 • Johannes Frietema | 06 - 40 85 84 72 | 
 • Knillus Oevering | 06 - 46 69 07 04 | 
 • Vacant (kaatsvereniging)
 
Consul
 • Johannes Frietema | 06 - 40 85 84 72 | 
 
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit personen die zich bezig houden met de voetbaltechnische jeugdzaken.
 • Alie de Ruiter | 06 - 55 90 11 26 (meisjes)
 • Eelco Stelpstra | 0518 - 41 12 82 (pupillen)
 • Hein de Vries | 06 - 21 18 50 40 (pupillen)
 • Jelle Reitsma | 06 - 25 24 22 72 (junioren)
 
Kantinecommissie
De kantinecommissie bestaat als geheel uit vrijwilligers die de bediening in de kantine verzorgen. Vanuit deze commissie wordt onder andere de inkoop geregeld en ook de samenstelling van het rooster.
 • Bianke Buursma-Westra | 06 - 10 21 20 52 (planning)
 • Dennis Goet | 06 - 12 92 81 44 (inkoop)
 
Ledenadministratie 
 • Berend Jager | 06 - 51 14 74 71 | 0518 - 41 18 87
 
Materiaalbeheer
 • Sjoerd Jan Westra | 06 - 11 36 59 91
 
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging.
 • Rients Agema | 06 - 22 01 14 05
 • Sytse van der Woude | 06 - 21 87 26 76
 • Thomas Nauta | 06 - 17 36 91 75
 
Vrijwilligerscoördinator
 • Anneke Jager | 06 - 38 01 14 02
 
Wedstrijdsecretariaat
 • Niels Goet | 06 - 11 15 49 99
Bezoekadres
Sportpark 'de Boppeslach'
De Boppeslach 1
9172 MH  FERWERT
0518 - 41 26 33
Secretariaat
P/a Johannes Wildeboerstraat 10
9172 NL  FERWERT

Wedstrijdsecretariaat
P/a Gasthuisstraat 21
9172NZ Ferwert
06 - 11 15 49 99

Sponsoren: