Aanmelden
Iedereen is van harte welkom

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij Wardy en vooral ook de kinderen uit Ferwert en omstreken. 

Als je 6 jaar bent, mag je meedoen in de voetbalcompetitie. Je komt dan bij een groepje leeftijdsgenoten en in de herfst en in het voorjaar kan je trainen en voetballen op de sportvelden. In de wintermaanden trainen de jeugdelftallen in de sporthal en er is ook een zaalvoetbaltoernooi waar je aan meedoet. 
 
Aanmelding en proefperiode

Het komt voor dat kinderen graag lid willen worden, maar dat de ouders in hun kind geen voetballer of voetbalster zien. Om dergelijke twijfels weg te nemen bieden we de mogelijkheid gratis enkele keren een training mee te maken. Als dat goed bevalt, kan daarna aanmelding als lid plaatsvinden bij de secretaris van de vereniging. Vanaf dat moment moet contributie worden betaald.

 

 
Afmelden

Het lidmaatschap van Wardy loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Tussentijdse opzegging kan alleen wegens gegronde redenen, zoals een verhuizing of medische redenen.

 

In verband met onder andere de opgave van de teams bij de KNVB moet het lidmaatschap uiterlijk 1 mei van het kalenderjaar zijn opgezegd. Jeugdleden kunnen hiervoor een afspraak maken met de Ledenadministratie (Berend Jager, 0518 - 41 18 87), senioren met voorzitter Dirk Jelke de Boer (06 - 13 83 17 16) om een formulier in te vullen. Pas na het volledig invullen van het formulier, kunnen wij de beëindiging van het lidmaatschap in behandeling nemen!

 
Contributie

De contributie dient maandelijks te worden voldaan en daarvoor ontvangen wij graag een machtiging. Als er meer dan twee kinderen uit één gezin lid zijn, kan voor het derde en volgende kind uit datzelfde gezin korting op de contributie worden verleend.

 

Iedereen die op 1 juni van een jaar lid is van de vereniging moet voor het hele daaropvolgende jaar contributie betalen! Wij hebben als vereniging namelijk onze verplichtingen naar de KNVB voor de jaarlijkse afdracht per speler. Er kan halverwege het seizoen niet worden overgestapt naar een andere club.

 
 
Vele handen maken licht werk


Als je voetbalt bij Wardy wordt er een kleine bijdrage van jou of je ouders verwacht: De senioren worden ingezet als scheidsrechter en één keer per seizoen ingeroosterd voor een bardienst. Van de ouders van de junioren wordt verwacht dat ze een paar keer per jaar meehelpen om de kleedbox(en) en/of kantine schoon te maken.

 

Mocht u als ouder een andere taak willen doen (leider, trainer etc.) dan wordt u niet ingeroosterd in de schoonmaak.

 

Keuzeformulier bijdrage ouders 

Ledenadministratie
 
Ledenadministratie
P/a De Wynacker 8 | 9172 RC  FERWERT 
 
Secretariaat
P/a Johannes Wildeboerstraat 10 | 9172 NL  FERWERT
 
Jeugdcommissie 
Alie de Ruiter | 06 - 55 90 11 26 (meisjes)
Eelco Stelpstra | 0518 - 41 12 82 (pupillen)
Folkert van der Ploeg | 06 - 25 24 93 91 (bestuur)
Hein de Vries | 06 - 21 18 50 40 (pupillen)
Jelle Reitsma | 06 - 25 24 22 72 (junioren)
 
Alles op een rijtje

Sommige leden en hun ouders weten nog niet precies hoe alles binnen de vereniging in zijn werk gaat. Wij hebben we daarom een aantal wetenswaardigheden voor u op een rij gezet. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de trainers en leiders van het team waar uw kind bij is ingedeeld. Zij beantwoorden uw vragen graag. lees meer...

Bezoekadres
Sportpark 'de Boppeslach'
De Boppeslach 1
9172 MH  FERWERT
0518 - 41 26 33
Secretariaat
P/a Johannes Wildeboerstraat 10
9172 NL  FERWERT

Wedstrijdsecretariaat
P/a Gasthuisstraat 21
9172NZ Ferwert
06 - 11 15 49 99

Sponsoren: