Lidmaatschap

Informatie voor jeugdleden en ouders

Sommige leden van vv Wardy en hun ouders weten nog niet precies hoe alles binnen de vereniging in zijn werk gaat. Hier hebben we daarom een aantal wetenswaardigheden voor u op een rij gezet. Uiteraard zullen er nog veel meer vragen zijn. Daarmee kunt u terecht bij de trainers en leiders van het team waar uw kind bij is ingedeeld. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

- Jeugdplan
De doelstelling van vv Wardy is om haar jeugdleden een voetbalopleiding te geven in de breedste zin van het woord. Daarbij wordt niet alleen aandacht geschonken aan spelregels en voetbaltechnische en -tactische zaken, maar ook aan onderwerpen als lichaamsverzorging, hygiëne, sportief gedrag, discipline, mentale weerbaarheid, het omgaan met materialen, respect voor tegenstanders, medespelers, scheidsrechters, trainers en leiders. Bovendien leren de kinderen te functioneren in teamverband. Het opleiden van spelers vindt plaats aan de hand van een jeugdplan. De oefenstof is afgestemd op de leeftijdscategorie en periodiek worden de vorderingen geëvalueerd.
Het jeugdplan wordt uitgevoerd door een flink aantal leiders en al dan niet gediplomeerde voetbaltrainers. Voor het leiderschap wordt vaak een ouder van een van de spelers van het team gevraagd, voor de functie van trainer wordt meestal een beroep gedaan op seniorenleden van de vereniging. Het streven is dat elk team de beschikking heeft over twee leiders en ook een of twee trainers. Deze leiders en trainers vormen samen de jeugdcommissie, waarvan een bestuurslid van de vereniging de voorzitter is.

- Proefperiode, aanmelding, contributie
Het komt voor dat kinderen graag lid willen worden van de voetbalvereniging, maar dat de ouders in hun kind geen voetballer of voetbalster zien. Om dergelijke twijfels weg te nemen biedt de voetbalclub de mogelijkheid gratis enkele keren een training mee te maken. Als dat goed bevalt, kan daarna aanmelding als lid plaatsvinden bij de secretaris van de vereniging. Vanaf dat moment moet contributie worden betaald. De penningmeester incasseert de contributie maandelijks automatisch. Hiervoor moet u eerst een machtiging invullen. De contributie is op dit moment 8,50 euro per maand voor spelers van 6 t/m 15 jaar. Als er meer dan twee kinderen uit één gezin lid zijn, moet voor derde en volgende leden 5,- euro per maand worden betaald. Iedereen die op 1 juni van een jaar lid is van de vereniging moet voor het hele daaropvolgende jaar contributie betalen!

- Voetbaluitrusting
De voetbaltenues (shirts, broeken en (éénmalig) voetbalkousen) worden door de vereniging beschikbaar gesteld. De daarvoor verschuldigde bijdrage is in de contributie verwerkt. Als u nieuwe voetbalkousen wilt aanschaffen dan zijn deze verkrjigbaar in de (voetbal)kantine. De kosten hiervan zijn € 7,50. De leiders voeren het beheer over de tenues. Zij zorgen ervoor dat de kleding na elke wedstrijd wordt gewassen. Als de tenues iedere keer door dezelfde persoon worden gewassen, wordt door de vereniging een onkostenvergoeding aan deze wasvrouw/wasman betaald. Als er geen vast wasadres is, worden de tenues bij toerbeurt door het thuisfront van de spelers gewassen.
Voetbalschoenen, gymschoenen (voor in de zaal), scheenbeschermers (verplicht) en trainingskledij moeten door de spelers zelf worden aangeschaft. Keepers ontvangen per seizoen één paar keeperhandschoenen van de vereniging.

- Teamindeling
Als er voldoende spelers zijn neemt vv Wardy met ten minste één team per leeftijdscategorie deel aan de competitie. Deze leeftijdscategorieën zijn: de F-pupillen (6 en 7 jaar), E-pupillen (8 en 9 jaar), D-pupillen (10 en 11 jaar), C-junioren (12 en 13 jaar), B-junioren (14 en 15 jaar) en A-junioren (16 en 17 jaar). Spelers van 18 jaar en ouder worden ingedeeld bij de een van de seniorenteams. Meisjes worden - indien mogelijk - in een apart meisjesteam ingedeeld.
De peildatum voor deze categorie-indeling is 1 januari van het jaar waarin de competitie start. Bijvoorbeeld: als een speler op 1 januari 2015 9 jaar is, dan is dit een E-pupil voor het hele seizoen 2015/2016, ook al wordt hij of zij in februari al 10 jaar.
De teamindeling vindt in beginsel plaats op basis van de leeftijd van de spelers. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hier van af geweken. Als vanaf de D-pupillen binnen een leeftijdsgroep met twee teams aan de competitie wordt deelgenomen, wordt er op kwaliteit geselecteerd. Als dat problemen geeft wordt de situatie in de jeugdcommissie besproken en neemt deze commissie een beslissing.

- Trainingen en wedstrijden
De trainingen en wedstrijden vinden plaats op het sportpark "de Boppeslach". Er wordt - indien mogelijk - twee keer per week getraind. In de wintermaanden, van november tot en met februari, wordt door de pupillen bovendien een keer per week getraind in de sporthal. Bovendien wordt er dan deelgenomen aan zaalvoetbaltoernooien.
De F- en E-pupillen spelen op half voetbalveld. Vanaf de D-pupillen wordt er gespeeld op een groot veld in 11-tallen. Bij onvoldoende spelers kunnen D-pupillen overigens ook nog met 7-tallen aan de competitie deelnemen.
Voor het begin van het voetbalseizoen wordt bekend gemaakt wanneer de trainingen plaatsvinden. De leiders maken aan hun spelers tijdig bekend wanneer en hoe laat een wedstrijd moet worden gespeeld. Dat wordt bovendien aangegeven in het publicatiekastje dat is aangebracht onder de luifel van café ’t Hoekje. Daar wordt eventueel ook aangegeven of een wedstrijd is afgelast.

- Vervoer naar uitwedstrijden
Voor het vervoer naar uitwedstrijden moet een beroep op de ouders worden gedaan. Om te voorkomen dat elke keer dezelfde mensen worden gevraagd, wordt door de leiders een rijschema opgesteld. Van de ouders wordt verwacht dat zij de spelers en leiders niet teleurstellen als zij aan de beurt zijn. Onderling ruilen in het schema is natuurlijk mogelijk.

- Afzeggen bij verhindering
Als uw kind verhinderd is, moet er zowel voor trainingen als wedstrijden ruim op tijd worden afgezegd bij de trainer of leider. Wij vinden dit erg belangrijk en stellen uw medewerking hierbij dan ook bijzonder op prijs.

- Douchen
Het sportcomplex is voorzien van ruime kleedkamers met voldoende warme douches. Het douchen na de trainingen en wedstrijden wordt dan ook gestimuleerd. Wij vinden dat spelers vanaf de F-pupillen moeten douchen na de trainingen en wedstrijden. Ook hierbij kunt u ons van dienst zijn door uw kind douchespullen en schone kleding mee te geven.

- Penaltybokaal, pupil van de week en andere activiteiten
Naast trainingen en wedstrijden organiseert de vereniging, vaak in samenwerking met de Vriendenclub, nog een aantal activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan vriendschappelijke wedstrijden of toernooien, spelmiddagen, deelname aan keepersdagen, de kampeernacht, de strijd om de penaltybokaal, de pupil van de week, het Klaas de Roo-toernooi e.d.
De kampeernacht aan het eind van het seizoen wordt de laatste jaren in goede samenwerking met de kaatsvereniging Foswert georganiseerd. Jeugdleden van de voetbal- en kaatsvereniging mogen een nachtje kamperen op het voetbalveld.
Na iedere thuiswedstrijd van de F- en E-pupillen mogen de spelers een strafschop nemen. Wie na een heel seizoen de meeste strafschoppen van zijn of haar team heeft benut, komt in het bezit van de penaltybokaal. De tussenstanden worden bijgehouden op een bord dat te vinden is in de voetbalkantine.
Om de beurt worden de pupillen uitgeroepen tot pupil van de week. Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal mag deze speler als "special guest" de voorbereiding meemaken. Dit houdt onder andere in dat een jeugdspeler de aftrap verricht, op de foto komt met de aanvoerders en scheidsrechter en na afloop patat en drinken in de kantine krijgt.

- Meer informatie
Via het clubblad, het Wardy-nieuws, wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Ook op deze website, kunt u meer informatie over onze vereniging vinden.

- Tot slot
Kinderen ervaren de aanwezigheid van hun ouders bij wedstrijden als een geweldige stimulans. Daarom hopen wij dat u regelmatig een kijkje komt nemen bij de trainingen en wedstrijden van uw kind. Het kan heel gezellig zijn om samen met andere ouders de wedstrijd te volgen. Bovendien is er in de pauze en na de wedstrijd voldoende gelegenheid een kop koffie te drinken en na te praten in ons ruime clubgebouw.

Tot ziens op ons sportcomplex "de Boppeslach"!