Historie

Hoe het verder ging (1962-1995)

In 1962 kreeg Wardy een echt kleedgebouw.

Tot dan toe was de schuur van F. Boersma aan de Kleasterwei hiervoor gebruikt. In mei 1966 werd het eerste elftal van Wardy wederom kampioen, nu in een beslissings-wedstrijd tegen AVC uit Sexbierum. Ook toen bekende Wardianen in de gelederen, w.o. Teake Bontekoe, Oebele Jonkman, Frans Steegstra, Friese Fennema, Jan Bouma.

Een jaar later werd Wardy weer kampioen nu in een beslissingswedstrijd in Dokkum tegen Anjum. Wardy kwam daarmee in de 1e klasse FVB terecht.

De eerste jaren vanaf 1970 waren het vooral de A-junioren, die de aandacht vroegen. In het seizoen 1972-1973 werden zij kampioen in de hoofdklasse en kampioen van Friesland. Ook hier bekende Wardianen: Minne Bouma, Meint Bouma, Harm de Boer, Akko Dalhuijsen, Geert v.d. Bij en anderen.

In dat zelfde seizoen was het de eerste maal dat een dames elftal van Wardy deelnam aan de kompetitie. Na Geert Agema was Klaas Grijpstra jaren de trainer van de Wardy-dames.

Enkele jaren later, in het seizoen 1978-1979 werd de Vriendenclub van Wardy opgericht. In 1978 werden overigens vier elftallen van Wardy kampioen, waaronder het tweede elftal, dat daarmee uit mocht komen in de reserve eerste klasse FVB.

In 1980 werd er afscheid genomen van een kleurrijk Wardiaan: Henk Metzlar, toen 50 jaar en de oudste voetballer binnen de Wardy-gelederen. Tegenwoordig lopen er vele vijftig plussers rond bij de veteranen!!

Een mijlpaal voor Wardy was eveneens de bouw en opening van de sportkantine. 

In 1990 werd er weer afscheid genomen van enkele prominente Wardy-leden: Joop Borger en Gerrit Braaksma. Beiden zijn overigens nu, dertien jaar later nog volop actief!!

In het voorjaar van 1995 was er weer een kampioenschap van het eerste elftal in de 3e klasse FVB. Trainer van toen was Romke Wielstra. En toen ging het richting 50-jarig jubileum, een prachtig feest in Ferwerd.