Over Wardy

Voetbalvereniging Wardy is opgericht op 2 november 1945.
In eerste instantie werd aan de voetbalvereniging de naam War Dy gegeven. Later is dit Wardy geworden.
Met een ledenbestand van ca. 250 voetballers en voetbalsters is v.v. Wardy één van de grootste sportverenigingen uit de regio. Voor vrijwel iedere actieve voetballer is er plaats binnen de vereniging.
Zo is het meisjes en damesvoetbal goed vertegenwoordigd binnen de vereniging. Ook is er een groep 35-plus voetballers, zowel actief in de zaal (recreatief op maandagavond) als ook op het veld.
Voetbalvereniging Wardy heeft als thuisbasis het sportpark De Boppeslach aan de Foswerterstrjitte te Ferwert.
Een centraal gelegen sportcomplex met twee voetbalvelden, trainingsfaciliteiten, een lichtinstallatie, kleedaccommodatie en een kantine.
Wardy draait voornamelijk op werk van vele vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers heeft zitting in één van de besturen of commissies. Zo is er een algemeen bestuur, een jeugdbestuur, een kantinebestuur, een vriendenclub en een sponsorcommissie.

Het eerste elftal, het vlaggeschip van de vereniging, voetbalt momenteel in de 5e klasse van de KNVB. Het beleid van de vereniging is er op gebaseerd om de prestaties van het 1e elftal naar een maximaal niveau te brengen. Gezien het huidige spelersniveau en het "aanstormende" talent vanuit de jeugdopleiding moet het mogelijk zijn de prestaties nog verder te verbeteren.

De jeugdafdeling van de v.v.Wardy bestaat uit ca. 125 leden. Gediplomeerde trainers uit de vereniging voortgekomen en enthousiaste, kundige vrijwilligers zorgen voor kwalitatief goede trainingen. Daarnaast hebben in principe alle jeugdteams één leider of meer, die iedere week hun beste beentje voor zetten voor de jeugd van onze vereniging.
Wardy besteedt veel aandacht aan de jeugdopleiding.
In het eerste seniorenteam voetballen jongens welke door Wardy zelf zijn opgeleid.
Het gehele jeugdgebeuren binnen onze vereniging staat onder leiding van een jeugdcommissie. Deze commissie is middels de voorzitter ook vertegenwoordigd in het bestuur van de club. Getracht wordt om de jeugd zo optimaal mogelijk aan haar trekken te laten komen.
Ook buiten het veld worden activiteiten georganiseerd, zoals spelmiddagen, filmavonden, vaardigheidsspelen, bingo etc. Tevens is er ter afsluiting van het seizoen een Wardy-kampeernacht met aansluitend een onderling voetbaltoernooi.
Daarnaast is er ieder jaar ter ere en nagedachtenis aan ons erelid Klaas de Roo een toernooidag georganiseerd, waarbij gestreden wordt om de Klaas de Roo-trofee.
En zo wil onze vereniging voor haar leden een actieve en bruisende vereniging zijn, waar iedereen met veel plezier kan deelnemen aan de voetbalsport.