Nieuws

Ledenvergadering 2017-2018

Het afgelopen (voetbal)jaar is wel een hectisch jaar geweest voor de voetbalvereniging Wardy. Dit moest en willen we graag anders.

Er werd besloten een commissie in het leven te roepen, met de vraag te kijken naar de toekomst van Wardy. Deze commissie Toekomst, is hier mee aan de slag gegaan en heeft bestuur van Wardy aanbevelingen gedaan.

Het bestuur van Wardy last dan ook een extra ledenvergadering in. Deze zal worden gehouden op donderdagavond 7 september, aanvang 20:30 uur in de Wardy kantine. Klik hier voor de agenda.

Wij willen u als leden vragen zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Bestuur v.v.Wardy